+48 501 815 618 email: office@proceswspomagania .pl

Rekrutacja

Jak zgłosić swój udział w Projekcie?

1 → Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi Uczestników i Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

 2 → Pobierz plik z dokumentami rekrutacyjnymi

 3 → Prześlij mailem na adres office@proceswspomagania.pl skany poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych skany poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych

 4 → Odbierz mail informujący o zakwalifikowaniu do Projektu

 5 → Odbierz mail ze wskazaniem daty i miejsca szkolenia

W razie pytań w każdej chwili możesz skontaktować się z naszym Biurem Projektu.

Dane kontaktowe w zakładce → KONTAKT »

Uczestnicy Projektu powinni spełniać następujące kryteria (dotyczy momentu przystąpienia do Projektu):

  • miejsce pracy: na terenie całej Polski;
  • stanowisko: pracownik publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),pracownik publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), pracownik biblioteki pedagogicznej (BP), doradca metodyczny, indywidualny specjalista i trener (osoba świadcząca usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, która maja potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania (PDN, PPP, BP) bądź deklaruje nawiązanie takiej współpracy)
  • przedłożyć zobowiązanie dotyczące przeprowadzenia w ciągu 7 miesięcy od zakończenia szkolenia, procesu wspomagania w wybranej przez siebie szkole/przedszkolu/placówce;

UWAGA: Aby uczestniczyć w Projekcie, należy spełnić łącznie wszystkie ww. kryteria!

Jesteś zainteresowany uczestnictwem? Skontaktuj się z nami!

Przed dokonaniem zgłoszenia zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie oraz wybierz grupę szkoleniową, w zakładce MENU – Programy szkoleń.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce DO POBRANIA » oraz w Biurze Projektu.

Wypełnione dokumenty należy:
• dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Projektu:

lub
• wysłać skany podpisanych dokumentów na adres mailowy: office@proceswspomagania.pl

Organizator zastrzega, że jeśli we wskazanym terminie nie zostanie zrekrutowana wymagana liczba osób spełniających kryteria grupy docelowej, rekrutacja zostanie przedłużona.