+48 501 815 618 email: office@proceswspomagania .pl

DOKUMENTY/PROGRAMY

Dokumenty do pobrania

1. KOMPETENCJE KLUCZOWE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

2. KOMPETENCJE CYFROWE (TIK) - NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROCESIE NAUCZANIA/UCZENIA SIĘ

506,31 KB

557,82 KB

450,99 KB

3. KOMPETENCJE MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

450,02 KB

4. POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH

433,99 KB

5. UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ POPRZEZ NAUCZANIE EKSPERYMENTALNE I DOŚWIADCZANIE

414,97 KB

6. POSTAWY - INNOWACYJNOŚCI, KREATYWNOŚCI, I PRACY ZESPOŁOWEJ

611,40 KB

683,46 KB